Để xác minh chức năng của sản phẩm

  • Khi kỹ sư dự án muốn rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, họ thường sử dụng nguyên mẫu để đăng ký kiểm tra chứng nhận từ phòng thí nghiệm của bên thứ ba, chẳng hạn như UL, CSA, CE và CCC, v.v.,

    2022-03-21

 1