Các giải pháp

Chúng tôi rất vui khi schia sẻ với bạn về kết quả công việc của chúng tôi, tin tức về công ty, và cung cấp cho bạn những phát triển kịp thời cũng như các điều kiện bổ nhiệm và loại bỏ nhân sự.
 • Mục đích của nguyên mẫu của bạn là gì? Nếu nguyên mẫu sẽ được sử dụng cho triển lãm thương mại hoặc xác minh ID của sản phẩm mới, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gia công CNC để sản xuất.

  2022-03-21

 • Nếu có một số bộ phận trong một sản phẩm, kỹ sư kết cấu có thể không tìm thấy tất cả sự can thiệp giữa các bộ phận bằng cách kiểm tra trong tệp 3D.

  2022-03-21

 • Khi kỹ sư dự án muốn rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, họ thường sử dụng nguyên mẫu để đăng ký kiểm tra chứng nhận từ phòng thí nghiệm của bên thứ ba, chẳng hạn như UL, CSA, CE và CCC, v.v.,

  2022-03-21

 • Phương pháp truyền thống của việc phát triển và sản xuất sản phẩm mới là làm khuôn trước, sau đó sử dụng khuôn để sản xuất hàng loạt. Thời gian thực hiện của phương pháp này rất lâu và chi phí sản xuất cao. nó cần đủ số lượng để chia sẻ chi phí dụng cụ.

  2022-03-21

 • Kỹ thuật đảo ngược có thể được coi là một quá trình từ sản phẩm đến thiết kế. Nói một cách đơn giản, kỹ thuật đảo ngược là quá trình lấy dữ liệu kỹ thuật (bao gồm các bản thiết kế hoặc mô hình dữ liệu khác nhau) từ các sản phẩm hiện có.

  2022-03-21

 1