NDA

NDA (Thỏa thuận không tiết lộï¼ ‰

Borderson cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng sẽ không bị ăn cắp ý tưởng

Công ty đã thiết lập các quyền truy cập internet nghiêm ngặt. Máy tính sẽ không thể truy cập Internet ngoại trừ phần quản lý. Đồng thời, Chúng tôi đã ký NDA với tất cả những người ở trên người quản lý. Để tránh các tập tin 3D của khách hàng bị sao chép, không có cổng USB nào được lắp đặt trên mỗi máy tính trong xưởng sản xuất. Khi chúng ta đã gia công xong một chi tiết, người quản lý sản xuất có trách nhiệm xóa dữ liệu 3D của sản phẩm trong xưởng sản xuất.

Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận bảo mật đã ký với khách hàng của chúng tôi. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, khách hàng sẽ được bồi thường theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Để bảo vệ hợp pháp thông tin thiết kế sản phẩm của bạn, chúng tôi đã cung cấp cho bạn bản tải xuống tệp NDA.Nhấp vào liên kết

Nhận xét:
Vui lòng tải xuống và ký tên vào tệp NDA, sau đó quét và gửi cho chúng tôi. Vui lòng liên hệ sales@bordersun-prototype.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.