Để xác minh thiết kế cấu trúc sản phẩm

Để xác minh thiết kế cấu trúc sản phẩm

2022-03-21

Nếu có một số bộ phận trong một sản phẩm, kỹ sư kết cấu có thể không tìm thấy tất cả sự can thiệp giữa các bộ phận bằng cách kiểm tra trong tệp 3D. Tại thời điểm này, một mẫu thử nghiệm là cần thiết để xác minh thiết kế cấu trúc bên trong. nguyên mẫu phải được thực hiện chính xác về kích thước. Nguyên mẫu chủ yếu được sử dụng để xác minh xem có bất kỳ sự can thiệp nào giữa các bộ phận hoặc một số chức năng của sản phẩm không thể đáp ứng được do chọn sai vật liệu hay không.


Vì vậy, bạn nên làm rõ mục đích này khi bạn yêu cầu báo giá, nó có thể giúp chúng tôi lựa chọn giải pháp tốt nhất cho bạn để tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí sản xuất.


Nếu bạn cần xác minh lắp ráp bộ phận, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng SLA để xử lý, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Nếu bạn muốn đồng thời xác nhận kết quả lắp ráp và hiệu quả xử lý bề mặt, thì gia công CNC là giải pháp tốt hơn để tạo nguyên mẫu.


Hãy cho chúng tôi biết mục đích của nguyên mẫu của bạn là gì khi bạn yêu cầu báo giá. nó là rất quan trọng để giúp bạn tiết kiệm chi phí. Đôi khi, thậm chí có thể tiết kiệm được 50% chi phí sản xuất, tùy thuộc vào các loại xử lý bề mặt khác nhau.