Mẫu kỹ thuật (Nguyên mẫu hàng loạt nhỏ)

  • Phương pháp truyền thống của việc phát triển và sản xuất sản phẩm mới là làm khuôn trước, sau đó sử dụng khuôn để sản xuất hàng loạt. Thời gian thực hiện của phương pháp này rất lâu và chi phí sản xuất cao. nó cần đủ số lượng để chia sẻ chi phí dụng cụ.

    2022-03-21

 1