Mẫu kỹ thuật (Nguyên mẫu hàng loạt nhỏ)

Mẫu kỹ thuật (Nguyên mẫu hàng loạt nhỏ)

2022-03-21

Phương pháp truyền thống của việc phát triển và sản xuất sản phẩm mới là làm khuôn trước, sau đó sử dụng khuôn để sản xuất hàng loạt. Thời gian thực hiện của phương pháp này rất lâu và chi phí sản xuất cao. nó cần đủ số lượng để chia sẻ chi phí dụng cụ.
Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của Internet, việc đặt hàng sản xuất hàng loạt nhỏ ngày càng trở nên phổ biến. Thậm chí có khi chỉ vài trăm trong một đơn hàng. Nếu sử dụng phương pháp truyền thống để sản xuất, giá thành sản phẩm sẽ rất cao.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện tại, Bordersun đã tìm ra giải pháp sản xuất hàng loạt sản phẩm nhựa và kim loại với quy mô nhỏ.
Tùy theo môi trường hoạt động và yêu cầu hoạt động của sản phẩm, chúng tôi sẽ lựa chọn các phương pháp xử lý khác nhau để áp dụng cho số lượng đặt hàng khác nhau nhằm giảm chi phí cho khách hàng.
Phương pháp sản xuất hàng loạt nhỏ bao gồm gia công CNC, đúc polyurethane và ép phun nhanh. Nếu số lượng nguyên mẫu nhỏ hơn 10 chiếc, chúng tôi thường chọn gia công CNC để làm nguyên mẫu. Nếu số lượng nhiều hơn 20 chiếc và ít hơn 100 chiếc, chúng tôi thường chọn đúc polyurethane để làm nguyên mẫu. Nếu số lượng nhiều hơn 100 chiếc, chúng tôi sẽ tính đến việc chế tạo khuôn nhanh để làm nguyên mẫu.