Để xác minh hình dạng của sản phẩm

Để xác minh hình dạng của sản phẩm

2022-03-21


Mục đích của nguyên mẫu của bạn là gì? Nếu nguyên mẫu sẽ được sử dụng cho triển lãm thương mại hoặc xác minh ID của sản phẩm mới, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gia công CNC để sản xuất. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển sản phẩm mới vì không cần thiết phải thiết kế kết cấu bên trong. Hơn nữa, bề mặt nguyên mẫu được xử lý bằng gia công CNC phù hợp hơn cho việc xử lý bề mặt. Nếu được chế tạo bằng SLS, bề mặt nguyên mẫu sẽ không mịn bằng gia công bằng máy CNC. Chúng tôi đề xuất sử dụng SLA để làm nguyên mẫu nếu bạn không có yêu cầu đặc biệt đối với việc hoàn thiện bề mặt nguyên mẫu.